Nyitó

Digitális középiskola működése

Intézményünk a TÁMOP-3.2.1/B-09/2-2010-0006 pályázat keretében az Apertus Közalapítvány technológiai, tartalmi és módszertani támogatásának köszönhetően a 2010/11-es tanévben indította útjára a Szent László Digitális Középiskolát. A Digitális Középiskola − az interneten szervezett iskola azon felnőttek számára ad lehetőséget a gimnáziumi érettségi megszerzésére, akik a hagyományos felnőttoktatás kereteiben nem lennének képesek egyedül, a tanulásban magukra hagyatva felkészülni az érettségire.

Az interneten folyó oktatásszervezés új feladatokat és lehetőségeket teremt. Lehetőséget ad a tanulás és tutorálás helyének és idejének megválasztására, digitálisan közvetített tananyag felhasználására, kötetlenebb kapcsolattartásra és információ átadásra. A lehetőségek azonban feladatokat is jelentenek: a tananyagot digitális formában fel kell dolgozni, a megjeleníthetőségét biztosítani kell, és kell valaki, aki a kérdésekre válaszol, aki követi a tanulót az előrehaladásban, megválaszolja a kérdéseit, de számon is kér: aki elmarad - miért marad el.

A Digitális Középiskola - az interneten szervezett iskola oktatási formában alkalmazott módszere ún. vegyes (angol szakszóval: blended) oktatási forma, amelyben a személyes jelenlét és a távoktatás elemei együttesen vannak jelen. A tanulási forma szerves egységként
 

  • tartalmazza a digitális tananyagot, mely teljes körűen tartalmazza a műveltségi területek tantárgyakra bontott, 9-12. évfolyamos gimnáziumi tananyagát,
  • és a tanulói előremenetel figyelésére, tutorálásra, digitális kapcsolattartásra és támogatásra alkalmas Integrált Tanulási és Adminisztrációs Környezetet (ITAK), mely tanulásmenedzsment eszközökkel felszerelve képes a digitális tananyagok megjelenítésére.

Emellett a csoportos oktatás és a digitális eszközökkel segített egyéni felkészülés módszere segíti a hatékony tanulást. Az interneten elérhető tanulási környezet, a tanulás-tanítás szervezése, a közösségi terek, az együttműködések és személyre szóló tanulásmódszertan lehetősége, az ismeret tervezett és szervezett elsajátításának támogatása hozzájárul a tanulás eredményességéhez.

 

Tanév rendje

2016/2017. Digisulis TANÉV RENDJE

II.    félév

Szorgalmi időszak: 2017.01.21.- 2017.04.29.
Vizsgaidőszak: 2017.04.30.-2017.06.15.

 Végzős évfolyam számára:

Szorgalmi időszak: 2017.01.21.- 2017.03.25.V
Vizsgaidőszak: 2017.03.26.- 2017.05.04.

Oktatás helyszíne:

7090 Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.

Konzultációs napok:

Időpont Konzultációs napok 10.DK/A 11.DK/A 12.DK/A

2.

F

É

L

É

V

2017.01.28.      
2017.02.04.      
2017.02.18.      
2017.02.25.      
2017.03.04.      
2017.03.11.      
2017.03.18.      
2017.03.25.      
2017.04.08.      
2017.04.29.      

 

 

Órarendek II. félév (2017.05.04.)

10. DK/A 11. DK/A
   Órarend PDF formában: itt
 12. DK/A  

 

Vizsgarend

Diákjaink félév és év végén osztályozó vizsgán adnak számot tudásukról.

Vizsgaszabályzat letölthető itt: vizsgaszabályzat